Adding flavorsto your life

Chúng tôi trung thành với những giá trị cốt lõi nhất để cung cấp dịch vụ tài chính vừa dễ dàng vừa thú vị đến mọi người dùng

Adding flavors to your life

Cung cấp nhiều lợi ích khác nhau bằng cách liên kết thẻ thành viên

Vani, từ tiếng Việt của Vanilla, được lấy cảm hứng từ Plain Vanilla. Vani cung cấp sản phẩm có cấu trúc cơ bản nhất trên thị trường tài chính. Mục tiêu của vani là đem tới nhiều dịch vụ tài chính dễ dàng và tiện lợi cho người dùng.

Chúng tôi là dịch vụ tài chính toàn cầu được thành lập bởi Tập đoàn Hanwha 

Vanila Studio được thành lập bởi Tập đoàn Hanwha nhằm xây dựng nền tảng kinh doanh kỹ thuật số tại Đông Nam Á. Vanila Studio đặt chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2022 và thành lập công ty con Vani Studio Việt Nam.

CI | Korea
CI | Vietnam

Cách mạng hóa đời sống tài chính với công nghệ hàng đầu 

Vani, ví tích điểm thành viên được tạo ra bởi các chuyên gia Fintech đầu ngành. Với dịch vụ đơn giản và bảo mật tuyệt đối, thách thức của chúng tôi trong việc cách tân đời sống tài chính thường ngày sẽ vẫn còn tiếp diễn.