Vạn ưu đãitrên một vani

Ví tích điểm thành viên với vô vàn ưu đãi

100 toppings on 1 vani

Thẻ thành viên

Tích điểm
cho mọi thẻ thành viên
chỉ với một mã vạch

Liên kết thẻ thành viên chỉ trong 3 giây
và quản lý điểm tích lũy thật dễ dàng

membership

Vani Xu

Thu thập Vani Xu
thú vị như chơi game

Tích lũy thật nhiều Vani Xukhi sử dụng Mã vạch Vanivà đổi sang điểm thành viên mà bạn muốn

vani coin

Hộp thư

Dễ dàng cập nhật
mọi ưu đãi
của thương hiệu

Với vani, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ
các thông tin sự kiện và vô vàn ưu đãi mới

inbox